Lithofinder

Welkom bij LITHOFIN

De professionele oplossing voor het reinigen, beschermen en onderhouden

Vaak gestelde vragen

Bij de dagelijkse advies-verstrekking worden vele vragen telkens opnieuw gesteld. Hier ziet u een overzicht van de vaakst gestelde technische vragen:

Après avoir traité un marbre poli avec un produit bouche pores, il y a des traces de produit
partout.. Comment puis-je les enlever ?

L’excédent de produit n’a pas été enlevé dans les temps et a séché sur la surface. Ces marques peuvent être enlevées avec un tampon blanc imbibé de Lithofin LÖSEFIX.

Comment l’encrassement des terrasses dû aux taches de fleurs et de feuilles peut-il être enlevé
?

Appliquer Lithofin MN Nettoyant Extérieur non dilué et laisser agir environ 10-30 minutes. Brosser et rincer à l’eau claire.

Comment puis-je enlever des marques de tartre et de savon sur la robinetterie de ma salle de bain ?
Nettoyer la robinetterie avec une éponge humide et quelques gouttes de Lithofin KF Nettoyant Sanitaire et rincer à l’eau claire.
Comment puis-je enlever des taches de graisse sur mon plan de travail en granit ?
Appliquer Lithofin LÖSEFIX et laisser agir 5 à 10 minutes. Ajouter de l’eau, brosser et enlever le produit. Rincer abondamment à l’eau claire. Il sera peut-être nécessaire de répéter l’opération. Dans le cas d’un encrassement tenace avec des taches incrustées et plus anciennes, appliquer Lithofin OIL-EX sur la surface sèche sur une épaisseur de 2 millimètres, couvrir avec un film alimentaire ou autre. Enlever le film ou la feuille après 12 heures, laisser encore 1 heure le produit à l’ai libre et brosser la poudre blanche pour l’enlever.
Comment puis-je enlever les taches de rouille de mon granit ?

Sécher la surface, appliquer Lithofin MN Enlève-Ciment et laisser agir environ 1 heure.  Ajouter de l’eau, brosser et enlever le produit. Rincer abondamment à l’eau claire. Il sera peut-être nécessaire de répéter l’opération en cas d’encrassement tenace. NB : Avec certains granits polis, cette méthode peut ne pas être entièrement satisfaisante. Des décolorations provenant des plantes et ressemblant à des taches de rouille devront être enlevées avec Lithofin MN Nettoyant Extérieur.

De cementvoegen in mijn keuken zijn door de jaren donker geworden. Hoe kan ik de voegen reinigen en
voorkomen dat ze terug donker worden?

Vetspatten en damp dringen in de poreuze voeg en maken de voeg geleidelijk donker en lelijk. Lithofin KF Voegenreiniger verwijdert dit vuil. Olie en vet verharden echter mettertijd en worden daardoor moeilijker verwijderbaar. Sterk vervuilde voegen kan men ook reinigen met Lithofin FZ Intensiefreiniger. De schoongemaakte voegen moeten dan behandeld worden met Lithofin KF Voegenbescherming. Deze beschermende impregnering beschermt tegen het indringen van vet en vuil.

De steenoppervlakken in mijn tuin en op mijn terras zijn meerdere jaren oud en vertonen groene
aanslag en zwarte vlekken. Hoe kan ik dit reinigen?

Deze oppervlakken kan men perfect schoonmaken met Lithofin MN Buitenhuisreiniger.

Des auréoles foncées apparaissent sur ma pierre après la réalisation des joints silicone.
Comment puis-je les enlever ?

Brosser la surface plusieurs fois avec de l’eau chaude et un peu de Lithofin MN Multi-Nettoyant. Si nécessaire, poser un vêtement humide sur la surface et laisser le produit agir quelque heures.

Dient men bij terracotta vloeren de silicoonvoegen voor of na de behandeling te plaatsen?
Het is aan te bevelen de silicoonvoegen vooraf te plaatsen ivm hechtingsproblemen bij gebruik van washoudende producten.
Een bestaande keramische tegelvloer vertoont matte vlekjes (druppelsgewijs), waarschijnlijk van
water,wijn,urine of iets anders wat gemorst is . Is de tegel beschadigd?
Het oppervlak is niet beschadigd, maar er ligt een film van onderhoudsproducten op de tegels ,die nu deels opgelost is. Reinig de vloer met Lithofin FZ Intensiefreiniger. Mogelijk zijn er vlekjes in een nog bestaande cementsluier op een nieuwe vloer ; reinig in dat geval de vloer met Lithofin KF Cementsluierverwijderaar.
Een buitenoppervlak in graniet is behandeld met een impregneermiddel. Na enkele dagen was er een
witte uitslag op het graniet. Wat moet er gebeuren?

Het impregneermiddel is waarschijnlijk aangebracht op een nog vochtig oppervlak. Verwijder de beschermende behandeling met Lithofin LÖSEFIX. Breng de impregnering opnieuw aan wanneer de steen volledig droog is.

Een terracotta vloer ligt reeds vele jaren. Vuil heeft zich vastgezet in de beschermende waslaag.
Hoe kan ik dit reinigen?

Om het vuil te verwijderen moet de waslaag deels verwijderd worden. Verdun Lithofin WEXA tot 1:4 met water (test de juiste verdunning op een onopvallende plek) en verdeel het met een borstel op het oppervlak.Laat het product 10 tot 15 minuten inwerken. Schrob grondig en spoel na met veel water. Laat het oppervlak volledig drogen. Breng daarna Lithofin Cotto Wax-Finish aan voor een mooie nieuwe glans.

Ein Marmorbelag ist matt, stumpf und wirkt verschmutzt. Wie kann man diesen Belag wieder sauber und
glänzend bekommen?

Zuerst eine Grundreinigung mit Lithofin MN Grundreiniger durchführen. Nach dem Trocknen Lithofin MN Politur auftragen und am besten mit Maschine polieren. Wichtig: Den Belag regelmäßig feuchtnass wischen. Dabei Lithofin MN Wischpflege ins Wasser geben. Jedes 4. Mal zur Glanzerhaltung Lithofin MN Glanzpflege ins Wischwasser geben.

Er is een grijze film op mijn nieuw geplaatste Terracottavloer. Hoe kan ik dit verwijderen?

De grijze film kan u verwijderen met Lithofin KF Cementsluierverwijderaar. Naargelang het type terracotta en de hardnekkigheid van de vervuiling dient u het product te verdunnen van 1:15 tot 1:5 met water; Schrob dan de verdunning op de vervuilde tegels, laat ze enkele minuten inwerken, schrob opnieuw en spoel grondig af.

Heeft een graniet keukenblad een speciale behandeling nodig?

Op het eerste zicht lijken natuursteen oppervlakken dicht en robuust. De steen bevat echter poriën en openingen die het vuil in het oppervlak doorlaten. Een beschermende behandeling met Lithofin MN Vlekstop of Lithofin VLEKSTOP >W< maakt het oppervlak weerbaar tegen olie, vet en in water opgelost vuil. Vuil kan daardoor niet langer indringen in de ondergrond en is daardoor makkelijk verwijderbaar. De beschermende behandeling in combinatie met het juiste onderhoud zorgt voor een goede vlekbescherming.

Het impregneermiddel is opgedroogd op het oppervlak, wat moet ik doen?
Als het impregneermiddel nog geen 24 uur op het oppervlak staat, gebruik dan water om de oppervlakteresten weg te schrobben en na te spoelen. Als het impregneermiddel langer dan 24 uur op het oppervlak staat, gebruik dan Lithofin LÖSEFIX. Lat het product ca.10-25 minuten inwerken , schrob tussendoor, en spoel dan grondig na met water.
Hoe kan ik bruine (roest)vlekken verwijderen van graniet?

Bevochtig het oppervlak, breng Lithofin MN Cementsluierverwijderaar aan en laat het een uurtje inwerken. Voeg water toe, schrob grondig, verwijder het vuile water en spoel na. Opgelet: steeds een proefvlak plaatsen, sommige ‘granieten’ zijn niet altijd zuurbestendig! Bruine vlekken van planten, lijkend op roest, zijn verwijderbaar met Lithofin MN Buitenhuisreiniger.

Hoe kan ik kalkaanslag en zeepresten verwijderen van chroom in de badkamer?
Wrijf het chroom met een vochtige spons en enkele druppels Lithofin KF Sanitairreiniger. Spoel vervolgens met zuiver water. Let op: bescherm zuurgevoelige oppervlakken zoals marmer.
Hoe kan ik markeerstift resten verwijderen van tegels of natuursteen?

Lithofin KF Schimmel-Ex bleekt de meeste kleuren uit . Verstuif het product op de vervuiling en spoel met veel water (intussen schrobben met spons) wanneer de resten zijn verdwenen.

Hoe kan ik verfspatten verwijderen van natuursteen?

Borstel een beetje onverdunde Lithofin LÖSEFIX op de vlek. Laat het product 10 tot 15 minuten inwerken. Schrob tussendoor. Spoel daarna het oppervlak met zuiver water.

Hoe kan ik watervlekken van plantpotten en vazen verwijderen van marmer raamtabletten?

Breng Lithofin MN Vuiloplosser aan, schrob handmatig of machinaal met witte nylonpad in cirkelbeweging. Aanbeveling: regelmatig boenen van het tablet met Lithofin MN Polish beschermt het marmer en vergemakkelijkt het onderhoud.

Hoe kan men plantaardig residu van bladeren en bloemen verwijderen van terrassen?

Breng Lithofin MN Buitenhuisreiniger onverdund aan en laat het ca. 10-30 minuten inwerken. Schrob,verwijder het product en spoel goed na met water

Hoe verwijder ik vetvlekken van een granieten keukenblad?
Breng Lithofin LÖSEFIX aan en laat het 10 minuten inwerken. Voeg wat water toe, schrob en verwijder het product . Spoel grondig. Herhaal indien nodig. Voor diepe, hardnekkige vlekken, breng Lithofin OIL-EX aan in een laagje van 2 mm op het droge oppervlak en laat het ongeveer 8 uur inwerken. Borstel daarna het poeder weg.
Il y a un film grisâtre sur ma terre cuite nouvellement posée. Comment puis-je l’enlever ?

Ce film gris peut être enlevé avec Lithofin KF Enlève Ciment. En fonction du type de terre cuite et de l’importance des remontées de ciment, diluer le produit de 1 :15 à 1 :5 avec de l’eau. Ensuite, appliquer la solution, laisser agir rapidement, brosser et rincer abondamment avec de l’eau.

J’ai nettoyé mon sol avec Lithofin FZ Nettoyant Intensif mais il y a toujours des auréoles sur
mon grès cérame poli. Que dois-je faire ?

Il arrive que certaines productions ne soient pas parfaitement nettoyées et l’on remarque des scories de polissage. Ces résidus peuvent être enlevés avec des nettoyants à base d’acide comme Lithofin KF Enlève-Ciment.

J’observe comme un film sur mes carreaux de céramique ; les carreaux même fraîchement lavés
semblent ternes. Que dois-je faire ?

Apparemment, le produit d’entretien utilisé laisse des résidus qui s’accumulent à chaque lavage. Diluer Lithofin FZ Nettoyant Intensif avec de l’eau  à raison  de 1:5 et appliquer sur la surface. Laisser le produit agir environ 20 minutes, brosser et rincer abondamment à l’eau claire. Pour l’entretien régulier, utiliser Lithofin FZ Produit d’entretien.

Le produit de traitement a séché sur la surface. Que dois-je faire ?
Si le produit bouche pores n’est pas resté plus de 24 heures sur la surface, utiliser de l’eau pure pour dissoudre les résidus et rincer. Si le produit est resté plusieurs jours, utiliser Lithofin LÖSEFIX ; laisser agir 10 à 25 minutes (frotter par endroit si nécessaire). Rincer abondamment.
Les pierres de ma terrasse et de mon jardin ont déjà plusieurs années et sont devenues ternes,
vertes voire noires. Comment puis-je nettoyer ces surfaces ?

Nettoyer les surfaces avec Lithofin MN Nettoyant Extérieur redonnera à votre surface son aspect originel. Après une ou deux semaines, vous devriez traiter vos pierres avec Lithofin ALLEX pour avoir une action préventive. Pour conserver une surface propre dans le futur, il est recommandé de vaporiser Lithofin ALLEX une fois par an, de préférence au printemps.

Les pierres de ma terrasse ont verdi et sont devenues glissantes ; comment puis-je leur redonner
leur aspect d’origine ?

Les algues ou traces de verdissure peuvent être enlevées avec Lithofin ALLEX. Ce produit a également une action préventive. Pour avoir une surface propre, il faut une fois par an vaporiser Lithofin ALLEX, de préférence au printemps.

Ma terrasse en granit a été traitée avec un produit hydrofuge. Après 2 ou 3 jours, la surface
est devenue blanchâtre. Que dois-je faire ?

Le produit a probablement été appliqué sur une surface encore humide. Enlever le traitement en utilisant Lithofin LÖSEFIX. Quand la surface est complètement sèche, traiter de nouveau.

Ma terrasse est en pierres naturelles claires. Que puis-je faire pour diminuer la sensibilité de
mon sol aux taches ?

En appliquant Lithofin MN Fleckstop sur votre sol, vous le protégerez des marques d’eau, des taches courantes d’huile, de graisse et l’entretien régulier sera simplifié.

Ma terrasse réalisée en pierres artificielles est belle uniquement quand elle est mouillée
(après une averse de pluie). Est-il possible d’ obtenir un effet similaire quand celle-ci est sèche
?

Appliquer généreusement Lithofin MN Couleur-Plus sur une surface sèche et propre. En plus d’intensifier la couleur de votre terrasse, Lithofin MN Couleur-Plus va la rendre hydrofuge et la protéger contre les taches d’eau et la saleté environnementale. NB : Ce produit convient également pour toutes les pierres naturelles poreuses.

Mes pots de fleur et mes vases ont laissé des marques sur mes appuis de fenêtres en marbre.
Comment puis-je les enlever?

Appliquer Lithofin MN Multi-Nettoyant ou Lithofin WEXA ; enlever les marques en frottant de façon circulaire à l’aide d’un pad blanc en nylon. Recommandation : Traiter régulièrement  l’appui de fenêtre avec Lithofin MN Polish. Les agents chimiques rendront la pierre hydrofuge et faciliteront de ce fait son entretien.

Mijn marmer vloer is door de jaren mat geworden en vertoont slijtsporen in de druk belopen zone’s.
Hoe kan ik terug een mooie glans op het oppervlak brengen?

Verwijder eerst vuil en productresten met Lithofin MN Vuiloplosser. Dweil daarna de vloer enkele malen met Lithofin MN Glans en Schoon , verdund in water. In geval van ernstige vermatting of slijt: gebruik Lithofin MN Glansfilm. Het verdere onderhoud kan met Lithofin MN Wash & Clean.

Mijn porcellanato (fijnverglaasde keramiek) vertonen steeds een film, en kunnen niet gereinigd
worden zonder een waas achter te laten. Wat moet ik doen?

Waarschijnlijk hebben laagvormende producten (zepen ed) een film gevormd die rondgedweild wordt bij elke schoonmaakbeurt. Verdun Lithofin FZ Intensiefreiniger 1:5 met water en verdeel het over de tegels. Laat het product 20 minuten inwerken. Vervolgens

Mijn terras in poreuze kunst- of natuursteen lijkt enkel mooi wanneer het nat is , na een regenbui.
Hoe kan ik dezelfde diepe kleuren krijgen in droge toestand?

Breng Lithofin MN Kleurverdieper ruim aan op het droge en zuivere oppervlak. Naast het versterken van kleur en structuur, werkt Kleurverdieper ook als een impregnering tegen water en vuil.

Mon sol en céramique a des marques ternes qui ressemblent à des gouttes. Cela ressemble à une
multitude de taches d’eau minérale
Mon sol en céramique a des marques ternes qui ressemblent à des gouttes. Cela ressemble à une
multitude de taches d’eau minérale, de champagne pulvérisées sur la surface. Le carrelage
est-il abîmé ?
Non, le carrelage n’est pas endommagé, mais il y avait un film protecteur sur la surface du carreau qui s’est partiellement enlevé ou usé avec le temps. Par conséquent, il faut nettoyer la surface en utilisant Lithofin WEXA. Lithofin GLASTILAN ne laisse pas de film et est recommandé pour l’entretien courant.
Mon sol en marbre est devenu mat avec les années et laisse apparaître des marques sur les endroits
les plus passants. Comment puis-je redonner du brillant à mon sol ?

Premièrement, enlever toutes les taches et traces de détergeant avec Lithofin MN Multi-Nettoyant. Ensuite, recouvrir la surface avec Lithofin MN Brille-Net (Sur les endroits très abîmés, appliquer Lithofin MN Auto-Brilllant dilué avec de l’eau : 1 :4).Il est possible que vous ayez à répéter cette opération pour obtenir un brillant optimal. Utiliser Lithofin MN Wash & Clean pour l’entretien régulier.

Na het behandelen van een steenoppervlak met Lithofin MN Kleurverdieper is het deels glanzend. Wat
ging er mis?

Lithofin MN Kleurverdieper is waarschijnlijk te ruim aangebracht. De steen kon de hoeveelheid product niet opnemen en het productresidu vormde plasjes die opdroogden op het oppervlak. Deze oppervlakte-film kan worden verwijderd met Lithofin MN Kleurverdieper zelf. Breng het product opnieuw aan en verwijder na 5-10 minuten alle productresidu met een droge doek. De kleurverdieping en de werking van het product blijven intact. Men kan de impregnering ook verwijderen met Lithofin LÖSEFIX. Breng het product aan en laat het 15-20 minuten inwerken, ondertussen borstelen en schrobben. Daarna grondig spoelen met water.

Na het impregneren van een gepolijst marmer oppervlak , blijven er overal matte vlekken. Hoe kan ik
deze verwijderen?

Productresten werden niet tijdig verwijderd. Deze matte vlekken kan men verwijderen met Lithofin LÖSEFIX en een witte pad.

Nadat ik mijn terras heb gereinigd met Lithofin ALLEX, werdt het oppervlak niet zuiver maar kleurde
bruin. Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Waarschijnlijk was Lithofin ALLEX iets te geconcentreerd, wat de algen bruin kleurde. Wacht tot de regen de steen afspoelt.

Notre sol en terre cuite a été pose il y a quelques années. Les taches ont franchi la barrière
de protection formée par la cire. Comment puis-je restaurer ce sol ?

Pour faire partir les taches, on doit enlever la cire. Diluer Lithofin WEXA avec de l’eau 1:4 (tester la dilution adéquate sur un endroit discret) et appliquer sur la surface. Laisser agir entre 10 et 15 minutes. Brosser vigoureusement et rincer abondamment avec de l’eau. Laisser sécher la surface complètement. Appliquer Lithofin Cotto Classic Cire ou Lithofin Cotto Wax-Finish pour obtenir un résultat éclatant.

Quand j’ai nettoyé ma terrasse avec Lithofin ALLEX, la surface n’est pas redevenue propre et
belle mais au contraire, elle est devenue plus terne voire marron. Que dois-je faire ?

Le mieux, c’est de ne rien faire. Vous avez probablement utilisé Lithofin ALLEX avec une concentration trop élevée, ce qui a pour conséquence de brunir les algues. Vous pouvez toutefois brosser avec de l’eau ou attendre la pluie qui résoudra le problème toute seule.

Wat kan ik doen om het lichtkleurige steenoppervlak op mijn terras minder gevoelig te maken voor
vuil?

Het oppervlak behandelen met Lithofin MN Vlekstop zorgt voor een goede bescherming tegen het indringen van water,vuil, olie en vet. Hierdoor wordt het onderhoud vergemakkelijkt.

Zelfs na het reinigen met Lithofin FZ Intensiefreiniger zijn er nog ‘wolken’ op mijn gepolijste
volkeramische tegels. Wat moet ik doen?

Soms zijn de tegels niet goed schoongemaakt in de fabriek en blijven er resten van het polijsten die op de tegels kleven. Deze resten kan u verwijderen met een zure reiniger zoals Lithofin KF Cementsluierverwijderaar.