Lithofinder

Welkom bij LITHOFIN

De professionele oplossing voor het reinigen, beschermen en onderhouden

60 jaar kwaliteit en ervaring

Reinigen, beschermen en onderhouden

De speciale producten van LITHOFIN voldoen op het gebied van milieubescherming, arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid en karakteristieken minimaal aan de laatste stand van de techniek en de wettelijke richtlijnen.

De speciale producten van LITHOFIN voldoen op het gebied van milieubescherming, arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid en karakteristieken minimaal aan de laatste stand van de techniek en de wettelijke richtlijnen.
Onder dit symbool op de verpakking staan alle gegevens met betrekking tot de milieuvriendelijkheid van de afzonderlijke producten. De verpakking zelf is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) c.q. blik. De verwerking van afval verloopt via Interseroh en DSD (grüner Punkt).

Ook tijdens de productie van producten zijn arbeidsveiligheid en milieubescherming uitermate belangrijk. Wij produceren met behulp van moderne installaties, die voortdurend onderhouden en gemoderniseerd worden. Alle processen zijn onderhevig aan een strikt en overeenkomstig DIN ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem.