Lithofinder

Welkom bij LITHOFIN

De professionele oplossing voor het reinigen, beschermen en onderhouden

Verklaring van gegevensbeveiliging

LITHOFIN AG gaat op verantwoorde wijze om met haar gegevens. Persoonlijke gegevens worden derhalve uitsluitend opgevraagd, opgeslagen en verwerkt, indien dit voor het uitvoeren van de dienst alsmede voor de afhandeling van aanvragen of bestellingen vereist en door wettelijke voorschriften aangevraagd resp. toegestaan is. Bovendien gebruiken wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend, indien u ons hiertoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Uw toestemming kunt u op elk gewenste moment intrekken door bijvoorbeeld een e-mailbericht te sturen aan info@lithofin.de onder vermelding van uw identiteit. LITHOFIN AG zal uw gegevens vertrouwelijk en conform de bepalingen van de wetgeving op gegevensbescherming  behandelen en niet doorgeven aan derden. De persoonsgerelateerde gegevens worden op onze eigen bedrijfsservers opgeslagen.

Verklaring gegevensbeveiliging voor gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "Cookies": dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in principe doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort weergegeven.
Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden gestuurd en daar verkort worden weergegeven. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te bewerken, om rapporten over de internetactiveiten samen te stellen en om verdere aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten jegens de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google toe alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kan een registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Deze link activeert een O.O.C. (Opt-Out-Cookie) de registratie van uw gegevens op deze website voorkomt
Google Analytics deactiveren

verdere informatie over condities en voorwaarden alsook over privacy is beschikbaar op :
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html

Hou er rekening mee dat op deze website Google Analytics is opgewaardeerd met de code „gat._anonymizeIp();“om de anonimiteit van IP-adressen te vrijwaren (het zogenaamde IP-Masking)

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat vanaf een website op uw vaste schijf wordt opgeslagen. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. De cookies van onze internetpagina’s vragen geen persoonlijke gegevens over u op. U kunt het gebruik van cookies op elk gewenst moment via de instellingen van uw browser deactiveren.
In principe worden cookies op onze websites uitsluitend gebruikt voor een anonieme en statistisch analyse en voor het optimaliseren van de gebruikersnavigatie. Indien cookies in bijzonder gevallen bovendien van nut zijn, wordt u hierover geïnformeerd.